Konferenciák 2013

„A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban” konferencia

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége (HSZOSZ), a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kara tisztelettel meghívják Önt és munkatársait, valamint a téma iránt érdeklődőket.

Időpont:
2013. 10. 31. csütörtök - 10:00
Helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kar,
Budapest
Ménesi út 5.
Magyary Zoltán előadó terem
Program:
 • 9:30 – 10:00 :

  Érkezés és regisztráció

 • 10:00 – 10:15 :

  Megnyitó és köszöntők
  I. Prof. Dr. Patyi András
  rektor, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
  II. Prof. Dr. Poór József
  egyetemi tanár, Humán Szakemberek Országos Szövetsége
  elnöke

 • 10:15 – 12:00 :

  Nyitó plenáris előadások

 • 10:15 – 10:40 :

  Dr. Jávor András
  elnök, Magyar Kormánytisztviselői Kar
  „Hivatás és hivatal” – Múlt és jelen a közszolgálatában

 • 10:40 – 11:05 :

  Dr. Imre Miklós
  személyügyi igazgatásért felelős elnökhelyettes, Közigazgatási és
  Igazságügyi Hivatal
  Az új közszolgálati életpálya fejlesztésének aktuális kérdései

 • 11:05 – 11:35 :

  Dr. Pósfai Gábor
  főigazgató, Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
  A megváltozott munkaképességű személyek visszavezetése a nyíltpiaci
  foglalkoztatásba

  Barabás Erika
  elnök, Munkáltatók Esélyegyenlőségi fóruma, IBM Magyarország Kft.
  HR igazgatója
  A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának bemutatása
  munkáltatói oldalról a magánszférában

 • 11:35 - 12:00 :

  Dr. Kis Norbert
  továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettes, Nemzeti Közszolgálati
  Egyetem
  A Nemzeti Közszolgálati Egyetem missziója a közszolgálati
  személyügyben

 • 12:00 – 13:00 :

  Büfé-ebéd

 • 13:00 – 15:00 :

  Szekcióülések
  I. Szekció: Életpályák és mobilitás
  Szekcióvezető: Dr. Hazafi Zoltán
  főosztályvezető, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

  I. Dr. Hazafi Zoltán
  főosztályvezető, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
  Életpálya és mobilitás a közigazgatásban

  II. Dr. Bognár László
  főosztályvezető helyettes, Belügyminisztérium
  Életpálya és mobilitás a rendvédelemben

  III. Kovács Tamás
  főosztályvezető, Honvédelmi Minisztérium
  Életpálya és mobilitás a honvédelemben

  IV. Dr. Hegedűs Henrik PhD
  elnökségi tag, HSZOSZ
  Munkavállalói mobilitás a hazai munkaerőpiacon, különös tekintettel aközszolgálatra

  II. Szekció: A képzés és személyügyi fejlesztés a közszolgálatban
  Szekcióvezető: Dr. Szakács Gábor
  egyetemi docens, emberi erőforrás kutatócsoport vezető,
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem

  I. Dr. György István
  főiskolai docens, oktatási dékán-helyettes, Nemzeti Közszolgálati
  EgyetemA Közigazgatás Tudományi Kar átalakuló tantárgyi struktúrájáról, az újképzési elképzelésekről és benne az emberi erőforrás gazdálkodástanításának szerepéről

  II. Dr. Princzinger Péter
  igazgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési
  IntézetLehetőségek és dilemmák – a közszolgálati vezetőképzés

  III. Dr. Szakács Gábor
  egyetemi docens, emberi erőforrás kutatócsoport vezető,
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem
  Új utak, lehetőségek a közszolgálat emberi erőforrás gazdálkodáskutatásában és felsőfokú oktatásában

  IV. Madarász Viktor
  főosztályvezető, Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
  A személyügyi fejlesztés problémái a mindennapi HR tevékenység során

  III. Szekció: Innovációk az emberi erőforrás fejlesztésben
  Szekcióvezető: Szügyi György alelnök, Humán Szakemberek Országos Szövetsége

  I. Szügyi György
  alelnök, HSZOSZ; az Euromenedzser
  Tanácsadó és Képzési Központ Kft. ügyvezető igazgatója
  Szervezeti szükségletfelmérés a rugalmas foglalkoztatási formákravonatkozóan egy Megyei Kormányhivatal szervezeti kultúrájában

  II.Dr. Poór József
  elnök, HSZOSZ
  a Pécsi Tudományegyetem szakembereinek közreműködésével: KarolinyMártonné dr., Musztiné Bátfai Boróka, Pótó Zsuzsanna, Dr. FarkasFerenc
  Emberi erőforrás menedzselési hasonlóságok és különbözőségek a világ
  Cranet felmérésekben résztvevő magán- és közszférabeli szervezeteinél

  III. Sebők Marianna
  igazgató, Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Humánpolitikai és
  Szervezetfejlesztési Igazgatóság
  Jó gyakorlatok a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél

  IV. Koharek András
  üzletágvezető, ARTanácsadó
  E-learning alkalmazás hasonlóságai és különbségei a köz-és magánszférában

  V. Török Attila
  kereskedelmi igazgató, ORGWARE Kft
  A HR tevékenység informatikai támogatása a közszolgálatban

  VI. Szani Ferenc
  e-learning gemifikációs szakértő, Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
  Vezető –és Továbbképzési Intézet, E-tanulás Módszertani Központ
  Az e-tanulás lehetőségei a közszférában

 • 15:00 – 15:20 :

  Kávészünet

 • 15:20 – 16:30 :

  Záró panel előadás
  Levezető elnök: Dr. Szegedi Piroska személyügyekért felelős helyettes
  államtitkár, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

 • 15:20 – 16:10 :

  A szekcióvezetők összefoglalója a szekciók munkájáról,
  és a következtetések levonása.

 • 16:10 – 16:30 :

  Elnöki zárszó megtartása

Program letöltése:
Kapcsolódó anyagok és elhangzott előadások:

Oldalak