Konferenciák 2014

HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége (HSZOSZ), az MTA IX. Osztály Gazdálkodástudományi Bizottsága Emberi Erőforrás-menedzsment albizottsága és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Magyar Hadtudományi Társaság tisztelettel vár minden érdeklődőt a

HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra c. nemzetközi tudományos konferenciára.

A stratégiaorientált HR megoldások iránt egyre nagyobb igény mutatkozik a közszférában és versenyszférában. E területek képviselői közötti párbeszédet és tapasztalatcserét célozza meg rendezvényünk számos hazai és nemzetközi gyakorlattal szemléltetve. Főbb témáink: életpálya modellek, karrier utak, generációs kihívások, a humánerőforrás-gazdálkodás problémái, a versenyképesség és egészségfejlesztés összefüggései, átjárhatóság és mobilitás, a szakmai képzés és gyakornoki program jó gyakorlatai.

Résztvevőink a plenáris előadások után külön panelekben folytathatják a közös gondolkodást az egyes témák szakértőivel.

Felvilágosítás a konferenciával kapcsolatban és előzetes regisztráció:
az MHTT titkárságán

Szervező Bizottság elnöke:
Dr. Hegedűs Henrik PhD 30-515-5343
Levélcím: 1581 Budapest, Pf. 15, Telefon: 36-1-432-9000/29-683 vagy 684
Fax: 36-1-432-9000/29-961
e-mail: mhttatuni-nke.hu
Weblap: http://www.mhtt.eu
Szervező: HSZOSZ, MTA GTB, NKE MHTT
Időpont:
2014. 12. 02. kedd - 09:00 - 16:30
Helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Budapest
Hungária körút 9-11

Program:

    09:00 - 09:30 :

    Megnyitó: Prof. Dr. Poór József a HSZOSZ elnöke, Dr. Kiss Norbert rektorhelyettes, NKE, Prof. Dr. Nagy László ny. ezredes, a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke
    09:30-12:00 :

    Plenáris ülés

    Levezető elnök: Dr. Garaj Erika PhD, HSZOSZ elnökségi tag
    Bevezető előadás: Dr. Hazafi Zoltán PhD, egyetemi docens, NKE, Életpálya és Emberi Erőforrás Intézet, intézetvezető: A közszolgálat munkaerő-piaci versenyképessége
    Dr. Szabó Szilvia PhD, egyetemi docens, NKE, HSZOSZ elnökségi tag: Helyzetjelentés a hazai közszolgálat HR gyakorlatáról – a Közszolgálati Humán Tükör 2013. országos kutatás eredményei alapján (fókuszban a délutáni korreferátumok kiemelt témái)
    Kovács Tamás, Honvédelmi Minisztérium, Humánpolitikai Főosztály, főosztályvezető: A katonai életpálya és a közszolgálati életpálya modell
    10:30 - 11:00 :

    Szünet (büfé)

    Dr. Kerekes Kinga PhD, egyetemi adjunktus, Babes- Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, HSZOSZ elnökségi tag:
    Közszolgálati karrier utak Romániában.

    Dr. C.Sc. Chaudhuri Sujit, egyetemi docens:
    Szervezeti kultúra a nonprofit - és a versenyszférában, a téma nemzetközi vonatkozásaival
    12:00 - 13:00 :

    Ebédszünet
    13:00 - 16:15 :

    PLENÁRIS ÜLÉS, PANELEK:

    I. PANEL: Életpálya modellek, karrier utak, attitűdök, az egészség, mint versenyelőny, generációk lehetőségei a munka világában. Levezető elnök: Dr. Hegedűs Henrik PhD, HSZOSZ alelnöke

    1. dr. Hunyadi Barta Zsuzsanna, HSZOSZ alelnöke: Közszféra – magánszféra: stabilitás, vagy mobilitás (női életpályák, karrier- utak)
    2. Dr. Jobbágy Zoltán, PhD, alezredes, egyetemi docens NKE: Biztonságpolitika, haderőreformok, a humánerőforrás gazdálkodás a katonai életpályával összefüggő kérdései.
    3. Dr. Garaj Erika PhD, HSZOSZ elnökségi tag: Versenyképesség és egészségnyereség. A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai.
    4. Kálmán Edina, programmenedzser, Munka Kisgyermekkel Program: Esélyegyenlőségi tervek és attitűdök közötti eltérés Magyarországon, az egyes szférák (civil- verseny- és közszféra) közötti különbségek a munka világában

    II. PANEL: Munkavállalói elkötelezettség, szeniorok, rekonverzió és mobilitás a köz- és a versenyszféra között, jó megoldások, és jó gyakorlatok adaptálhatósága HRM segítséggel. Levezető elnök: Prof. Dr. Poór József, egyetemi tanár SZIE, HSZOSZ elnöke

    1. Dr. habil Krizbai János, egyetemi docens, NKE: Mire jó a kiszolgált katona, avagy vissza, de hová? (az obsitos levéltől a rekonvenzióig, történelmi és nemzetközi áttekintés)
    2. Dr. Kópházi Andrea PhD, egyetemi docens, NYME: Folyamatok és módszerek- mitől függ az egyes módszerek adaptálhatósága.
    3. Kassim Iris PhD hallgató, SZIE, HSZOSZ elnökségi tag: Nemzetközi dolgozói elkötelezettség és HRM gyakorlatok – európai és globális kitekintés.
    4. Horváth János, Szenior Akadémia: Elgondolások- humán szempontok alapján- az aktív időskor szakmai programját szervező Szenior Akadémia működésének beindításához.

    14:30-14:45 S z ü n e t (büfé)

    III. PANEL: Szakmai képzés és munkatapasztalat szerzés gyakornoki program keretében. Levezető elnök: Szügyi György elnök-vezérigazgató, Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ, HSZOSZ társelnöke

    1.Szatmáriné dr. Balogh Mária tréner, coach: Szakmai képzések a munkaerő piacra hangolva, avagy, hogyan újítsuk meg tudásunkat.
    2. Dorozsmai Éva, Humán igazgató, MÁV START Zrt, Kiss Mária, Szervezetfejlesztés vezető, MÁV Zrt.: Diplomás utánpótlás biztosítása a MÁV csoportban
    3. Dr. Fritz Péter PhD, egyetemi docens, az Eszterházy Károly Főiskola Rekreáció szervező és egészségfejlesztési szak szakfelelőse, Alelnök, Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság: A szakmai gyakorlat megszerzésének lehetséges formái és tapasztalatok a non-profit szférától a for-profit vállalkozásokig.
    4. Kaszás Anikó, Ügyvezető Igazgató, Transcommers Kft.: Jó és kevésbé jó tapasztalatok a műszaki menedzser és gépészmérnök SZTE hallgatók gyakornoki munkájáról.
    5. Csala Patrik, Unifilter Slovakia, ügyvezető igazgató, A szlovákiai társadalmi sajátosságok a munkaerő munkáltatójához való lojalitása, felelősség vállalása és egyéb kiemelten fontos tényezők együtteséről

    IV. PANEL: PhD hallgatók és kutatásaik az adott témában: Levezető elnök: Prof. Dr. Nemes Ferenc, egyetemi tanár, NKE KDI:

    1. Józsa Imola PhD hallgató, SZIE GTK, Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktori Iskola: Életutak és beilleszkedési kompetenciák vizsgálata Londonban

    2. Biba Sándor PhD hallgató, NKE KDI: "Y-Z generációs munkáltatói márka építése a közszolgálatban". (A kutatás a versenyszféra és a közigazgatás közötti szintézisre, a munkáltatói márka integrációjára épít)
    3. Szakács Édua PhD hallgató, NKE KDI: A szociális kompetenciák szerepe a karrierindításban - avagy milyen kompetenciák segítik a pályakezdők karrierindítást a közszférában és a magánszektorban?
    4. Boda Boglárka PhD hallgató, NKE KDI: A Teljesítményértékelés szervezeti és egyéni dimenziói a köz- és magánszférában.
    16:15 - 16:30 :

    Díjak átadása, zárszó

Program letöltése:
HR-megoldások meghívó