Kutatások

A HSZOSZ törekszik arra, hogy évente 1-3 tudományos és/vagy benchmark kutatást valósítson meg, és a kutatási eredményeket széles körben bemutassa, megvitassa tagjaival, valamint a téma iránt érdeklődő szakemberekkel.

Tréningek és képzések hatékonysága - Magyarország 2016

A Szent István Egyetem Menedzsment és HR Kutatóközpontja, a Grow Szervezetfejlesztési Tanácsadó Zrt. a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Humán Szakemberek Országos Szövetsége (HSZOSZ) szakmai támogatásával készült
empirikus felmérésben 450 szervezet vett részt. A válaszadók több mint kétharmada magán tulajdonú szervezet, amelynek
egyharmada az ipar-és építőipar területén tevékenykedik.

Az összes szervezetet tekintve a legnagyobb arányban a munkahelyen történő betanítási folyamatot, a csapatépítő tréninget,
valamint a konferenciákat alkalmazzák a válaszadó szervezetek. A közszférában nagyobb arányban készítenek képzési
tervet, mint a magánszférában. Az ilyen tervek tipikus időintervalluma a 6-12 hónap. Jóval kevesebb válaszadónál készítenek
személyzetfejlesztési terveket. A kérdőívet kitöltő szervezetek valamivel több mint 50%-a szisztematikus igényfelmérést
alkalmaz a személyzet képzésének és fejlesztésének a megalapozásához.

A felmérésünkből egyértelműen kiderült, hogy minél magasabb rangú beosztásban dolgozik a munkavállaló, annál több a
képzésekben való részvételének az átlagos ideje. Ez a különbség átlag 7 nap/év a vezetők és a fizikai dolgozók éves képzési
ideje között.

Kiadvány letőltése: