Magunkról

Küldetésünk

A HSZOSZ azoknak a humán menedzsmenttel foglalkozó - korszerű elméleti és gyakorlati ismerettel és tapasztalattal rendelkező - szakembereknek a közössége. Feladata a hazai és nemzetközi „jó gyakorlatok” HR szakemberekhez és az érdeklődőkhöz eljuttatása, így hozzájárulni az emberi erőforrás megbecsüléséhez. Elősegíti érték-előállító kompetenciák fejlesztését és kiemelten hozzájárul nemzetgazdaságunk felemelkedéséhez.
A Humán Szakemberek Országos Szövetsége a fentiekből kiindulva küldetésének tekinti:

 •  olyan nyitott szervezet létrehozását, fenntartását, melynek területi klubjaiban, tagozataiban lehetősége lesz a humán szakembereknek tapasztalatcserére, aktuális feladatok megbeszélésére, értelmezésre, állásfoglalások kialakítására és közzétételére a médiákban
 •  a legújabb tudományos eredmények terjesztését, megismertetését, melynek érdekében évente roadshow szerűen, mindig más egyetemi városban kedvezményes térítési díjú konferenciákat szervez
 •  igény szerint, elsősorban közösen benyújtott pályázattal elnyert anyagi támogatás terhére végzett tanácsadást, elsősorban a magyar tulajdonú kis és közepes méretű vállalkozásoknak, valamint a közigazgatásnak
 •  a jövő generáció magas színvonalú szakmai képzését, elhelyezkedésének segítését, ezért kiemelten foglalkozik a körükben végzett szakmai, tanácsadói, és szervezői feladatokkal

Tevékenységünk

Szervezetünk célja: a szakmai értékek feltárása, integrálása, fejlesztése, a nemzetközi és hazai „jó gyakorlatok” HR szakemberekhez és az érdeklődőkhöz eljuttatása. Egyben olyan szakmai műhely kialakítása, amely alkalmas a HR ágazat jövőjének támogatására és tudástárának kialakítására. Ennek érdekében a HSZOSZ

 •  szakmai klubhálózatot működtet,
 • évente 3-4 konferenciát szervez,
 • évente 2-3 HR kutatást valósít meg, amelynek eredményeit megosztja a szakmai közönséggel konferenciáin és publikációkban.

Jelenleg két aktív regionális klubunk működik, a szegedi és a budapesti. A klubok havonta tartanak találkozót, amelyen a tagok egy-két gondolatébresztő előadás témái mentén vitatják meg nézeteiket és tapasztalataikat. 2003-ban újraélesztjük a veszprémi regionális klubot, és megalakítjuk a coaching klubot, valamint a közszolgálati klubot. A coaching klub a HSZOSZ coachinggal (is) foglalkozó tagjait kívánja összefogni, míg a közszolgálati klub a köztisztviselő és közalkalmazott tagjaink rendszeres tapasztalatcseréjét teszi lehetővé.

A HSZOSZ története

1989 december 5-7-én, Budapesten, a Kongresszusi Központban volt az első Országos Humánpolitikai Konferencia. Ekkor fogalmazódott meg, hogy „meg kell újulni”! Hogyan kell megújulni? „Megújulni úgy kell, hogy új dolgokat kell csinálni”! Ez lendületet adott a humán szakma fejlődésének, a konferencia előadói erről szóltak. Új utak, új módszerek, új humán szakmai képzés, új humán szervezeti kialakulás kellenek a megújuláshoz.

Ennek egyik eredménye lett 1993-ban a Humán Menedzser Kamara magalakulása Dunaújvárosban. 1993 október 18-án a Fejér Megyei Bíróság bejegyzi a szervezetet. A megalakult Kamara megkezdte a tagság toborzását, akik ekkor még a Janus Pannonius Tudomány Egyetem-re járó hallgatókból, néhány gazdasági szervezet, intézmény humán szakembereiből verbuválódott össze. Mi volt a vonzó az új szervezetben? Ezt a célokban fogalmazták meg: „ Az emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos gyakorlati tevékenység megismertetése, képzés, fejlesztés elősegítése, érdekképviselő és érvényesítő tevékenység végzése, magas szintű szakmai tevékenység a gazdasági értékteremtés fejlődése érdekében. „ Tagjainak kedvezményes szolgáltatások nyújtása. Új tudású , szemléletű szakemberek képzése. Feladatainak megfelelő szervezetek kialakításának előmozdítása, a megosztottság helyett.

Az érdeklődés és a jó szervezés eredménye: hamarosan több száz tagja lett a kamarának, számos gazdasági szervezet, intézmény humán munkatársai léptek be és megkezdődött a szakmai tudás-csere folyamata.

1995-ben a kamarákat érintő szervezeti változások miatt új nevet: Humán SzakEmberek Országos Szövetsége, nevet vettük fel. A rendezvényeken sokan vettek részt, hiszen a legfontosabb „tőkéről” az emberi erőforrás jelenéről, jövőjéről tartottak előadásokat hazai és a szakma nemzetközi hírű szakemberei. Új szemlélet kezdett kialakulni, új módszereket ismerhettek meg a résztvevők, saját szakfolyóirat jelent meg a - Humánpolitikai Szemle - címmel, színvonalas tartalommal, havi rendszerességgel. Az emberrel való foglalkozás új perspektívái nyíltak meg és ez ösztönözte az új tudással rendelkező szakemberképzést is. Mindkettőben példamutató szerepe volt a Janus Pannonius Tudomány Egyetem Felnőttoktatási és Felnőttképzési Igazgatóságának és a Mont Humán Menedzser Iroda Kft-nek.

Évente 2-3 alkalommal 1-2 napos konferenciákon ismeri mag a tagság a legújabb eredményeket. A teljesség igénye nélkül, néhány téma ezek közül:

 •  Humán értékeink az Európai Unióban;
 •  A minőségfejlesztés humánpolitikai kihívásai;
 •  Értékek és mértékek a HR tevékenységben;
 •  A munkahelyi konfliktusok megelőzése a tömeges létszámleépítésben;
 •  A személyügyi képzés tapasztalatai;
 •  Az emberi erőforrás és a humántőke szerepe a harmadik évezred küszöbén;
 •  Új kihívások előtt a közszolgálat;
 •  A személyzeti controlling kialakítása,
 •  Karriertervezés,
 •  Érdekegyeztetés a menedzsment és a munkavállalók között;
 •  Élethosszig tartó tanulás, a jövő egyik útja;
 •  Interaktív tréningek;
 •  Fókuszban a köztisztviselői életpálya;

A felsorolás mutatja a témák és az érdeklődés sokféleségét és újabb igények létrejöttét, ahogy nőtt a taglétszám, jelentkezett az igény arra, hogy a szervezet is igazodjon a fejlődéshez. Így jöttek létre a klubok, először Budapesten, majd Ajkán, Szegeden, Győrben, Miskolcon, Tatabányán, Debrecenben, Jászberényben, Veszprémben. Ma ezek közül csak három működik, viszont a szakmai rendezvényekhez kötődően egyre bővül az érdeklődők - főleg fiatalok - száma. A taglétszám a múlthoz képest csökkent, viszont örvendetes, hogy sok fiatal szakember érdeklődik a rendezvények iránt, többen előadást is tartanak. A klubok újra szervezéséről azonban nem mondtunk le. A működő klubok azt is igazolták, hogy jó szervezéssel, aktív és eredményes klubéletet lehet létrehozni. Ez költség és idő kímélő megoldás, erősíti az adott térség szakembereinek a kapcsolatát, és az előadók többsége sem zárkózik el szükség esetén az utazástól sem.

10 éven át jól szolgálta a szövetség információ áramlását a „Humán-szakMai-Hírek” című újság, ami a belső életről adott tájékoztatást.

A szövetség tagsága új elnökséget választott néhány éve. Új utakat, a megújulás útjait kereste és tárta fel, amely a társadalmi változásokat is fegyelembe vevő korszak kezdetét jelenti a szervezet életében. A korábbi működésből származó értékek megtartása mellett irányadónak tekintjük:

 •  a függetlenséget,
 •  a szakmai hitelességet,
 •  a minőség iránti elkötelezettséget,
 •  széleskörű együttműködés, a gazdasági szektorokkal, a közigazgatással,
 •  fontos feladat a pályakezdő fiatal humán szakemberek segítése,

Stratégiai céljainkat a következőkben foglalhatjuk össze:

 •  a térség/régió fejlődése iránti elkötelezettség,
 •  a humán szakemberek érdekképviselete,
 •  a régiókban, járásokban, városokban jelenleg is működő humán klubok hálózattá szervezése azzal a céllal, hogy a szövetség szakmai műhelyeivé válhassanak.
 •  a humán erőforrás fejlesztési folyamatok segítése,
 •  minőség iránti elkötelezettség,
 •  aktív részvétel az EU integráció folyamatában,

Elnökségünk összetételében is, elkötelezettségében is, tenni akarásában is képes e feladatok megoldására.

Írásunkban összefoglaltuk az elmúlt időszak történéseit. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a Humán Szakemberek Országos Szövetsége (HSZOSZ) megújulva, a humán szakma érdekeit, fejlesztésének céljait vállalva, részese kíván lenni az emberi erőforrás fejlesztésének. Új klubokat szervezünk, megújítjuk tagságunkat. A klubélet, lehetőség a szakmai továbbképzés egy formájára, kis időigénnyel, kis költséggel, de igen nagy hatékonysággal!
Mindenkit várunk, hívunk!

(2013. január 3. Összeállította: Csernyánszky Miklós.)