Pató Gáborné Dr. habil. Szűcs Beáta

  

 

Pató Gáborné Dr. habil. Szűcs Beáta egyetemi docens, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékének oktatója. Műszaki menedzser (Veszprémi Egyetem, 1998), általános iskolai katolikus hittanár (Egri Hittudományi Főiskola, 1999), Ph.D (Pannon Egyetem, 2007), közoktatási vezető és pedagógus szakvizsgával rendelkezik (BME, 2014). Több éves vállalati gyakorlat után, 2003-ban, Kovács Professzor Úr meghívására ment vissza az egyetemre oktatni. Oktatott tárgyai: logisztika, ellátási lánc menedzsment, anyaggazdálkodás, munkaköri leírások. Kutatási területei: REL, SCM, logisztikai munka-területek kompetenciái, munkaköri leírások. Országos szakmai vizsgaelnök, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács szakértője, az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Logisztikai Munkabizottságának titkára, az MTA Logisztikai Osztályközi Bizottság tagja. Alapító tagja és választott elnöke a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Humán Vezetői Klubjának, tagja a Magyar Közgazdasági Társaságnak és 2014-től a Humán Szakemberek Országos Szövetségének, valamint a Magyar Logisztikai Egyesületnek. Közel 230 publikációja jelent meg magyar és nemzetközi folyóiratokban. Rendszeresen felkérik lektori tevékenységek ellátására is (pl. Vezetéstudomány, Logisztikai évkönyv, Human Resource Development Review, Journal of Management Development.)

 


Nyomtatás   E-mail