Szervezeti tagságról

Szövetségünk a HR menedzsment területén, vállalati, közszolgálati, tanácsadói és/vagy felsőoktatási közegében dolgozó szakemberekből áll.

Hívunk és várunk ebbe a közösségbe mindenkit, aki szeretne tenni a HR szakma fejlesztéséért és a HR szakmai élet felpezsdítéséért.

Alapszabályunk szerint:

"A HSZOSZ tagja lehet bármely természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely):

2.1 Az emberi erőforrás menedzselésében, annak fejlesztésében, az e szakterülethez tartozó tudományokban és társtudományokban elméleti és/vagy gyakorlati tevékenységet folytat;
2.2 Teljesíti tagdíjfizetési és adatszolgáltatási kötelezettségét;
2.3 A 2.1 és 2.2 pontokban felsoroltakkal és a Szövetség Alapszabályával egyetért, és azt elfogadja;
2.4 Olyan gazdasági szervezet, vagy állami-társadalmi intézmény, amely a célok és feladatok megvalósításában részt vesz.
3. A tagsági viszony „Belépési nyilatkozat” kitöltésével és a Szövetség Elnökségének elfogadó döntésével jön létre."

Humán Szakemberek Országos Szövetségének Éves tagdíjai 2021. január 01-től:

  • Egyéni rendes tagdíj: 8.000 Ft/év
  • Nyugdíjas tagdíj: 4.000 Ft/év
  • Nappali tagozatos hallgató tagdíja: 2.000 Ft/év
  • Jogi személyek tagdíja, változatlan marad:   
    • kis cégek (Bt, KKV) tagdíja: 25.000 Ft/év,
    • vállalati tagdíj: 50.000 Ft/év.)

Az éves tagdíj befizetése a HSZOSZ 11670009-07758400-70000002 számú bankszámlára teljesíthető, banki átutalással a tárgyév március hó 31. napjáig. Új belépő tag esetében a tagsági viszony keletkezésének feltétele a Közgyűlési/ elnökségi határozat és az ennek dátumától, számított 15 napon belül befizetett tagdíj.

Az adott év július 1. utáni belépés esetén a tagdíj 50 százaléka fizetendő.

VÁRJUK SORAINKBA!

Tagfelvételi szándékát az alábbi űrlap kitöltésével jelezheti számunkra. Az itt megadott adatok alapján ügyintézőnk felveszi önnel a kapcsolatot a tagfelvétel további információival.


Nyomtatás   E-mail