Adatvédelmi- és adatkezelési Szabályzat

1/2018. Közgyűlési határozat

  

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, azaz a GDPR (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, amely 2018. május 25. napjától alkalmazandó) a munkáltatókat és a szervezeteket kötelezi az adatvédelem- és a biztonságos adatkezelés szabályozására. A vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével, Egyesületünk feladatai, az alábbi alapelvek mentén foglalhatók össze.

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon kell végezni. Azaz, a természetes személyek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogyan tekintenek bele vagy milyen egyéb módon kezelik. Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg. Egyesületünk...

...Bővebben


Nyomtatás   E-mail