Meghívók

Ezen az oldalon a HSZOSZ közgyüléseinek meghívói láthatóak.

 

2022.

 A HSZOSZ jelenléti könygyűlésének meghívója

- Megnyitó és a napirend elfogadása.
- A HSZOSZ elnökségének 2021/2022 évi beszámolója, és a pénzgazdálkodás helyzete.
- A Felügyelő Bizottság beszámolójának előterjesztése.
- Az Etikai Bizottság beszámolójának előterjesztése.
- Egyebek.
- Zárás.

 

2020.

 A HSZOSZ 2020 tisztújító könygyűlésének meghívója

Javasolt napirendi pontok

 • Hozzájárulás a hangfelvételhez, napirendek elfogadása.
 • Javaslat a levezető elnök, Szavazatszámláló Bizottság tagjaira, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személyére és azok elfogadása nyílt szavazással.  
 • Az Alapszabály módosítási és a tagdíj emelési javaslat előterjesztése, vitája, elfogadása nyílt szavazással. 
 • Javaslat a HSZOSZ „Örökös tagja” cím adományozása, indokolás, nyílt szavazás, az elismerések átadás.
 • Tisztújítás, jelölés, a Jelölőlista elfogadása, titkos szavazás.
 • Egyebek, KoronaHR kutatás, Bittner Díj 2020, tagfelvétel.

Az erednényről

 

2019.

 A HSZOSZ novemberi könygyűlésének meghívója

Javasolt napirendi pontok:

 • Napirend elfogadása.
 • Javaslat a levezető elnök, a szavazat számláló bizottság tagjaira, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személyére és azok, elfogadása.
 • A HSZOSZ Szakértőinek köszöntése, Tanúsítványok átadása. Tagfelvétel.
 • 2 fő elnökségi tag megválasztása, indokolás: az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, az elnökség 7 főre történő kiegészítése.
 • A 2020. évi Tisztújító Közgyűlésre, a választást előkészítő Jelölő Bizottság megválasztása.
 • Egyebek (tájékoztatók, bejelentések).

Rendkívüli Közgyűlést tartottunk, 2019.11.20-án. Határozatot fogadtunk el a HSZOSZ Szakértőiről, 1 fő tagfelvételét támogattuk! Az elnökség tagjai közé választottuk, titkos szavazással:
                        - Dr. habil Dajnoki Krisztinát
                        - Pató Gáborné Dr. habil Szűcs Beátát
Megválasztásukhoz ez úton is gratulálunk.
Megválasztottuk a 2019. évi Tisztújító Közgyűlésünk előkészítésével összefüggésben a Jelölő Bizottságot:
                        elnöke: - Luxné dr. Vincze Judit (Budapest);
                        tagjai:  - Princzné Ördögh Katalin (Szeged);
                                    - Kun András (Debrecen);
Az Egyekben meghallgattuk, Poór József elnök úrnak a 2020 évben Magyarországra tervezett Cranet Konferenciával kapcsolatos tájékoztatóját, Hunyadi-Barta Zsuzsannát, a HSZOSZ alelnökét a „Bittner Péter HR Díj”2019. évi átadásáról és a Milton Friedman Egyetemmel kapcsolatos Együttműködési Szerződés megújításáról. 
Meghallgattuk Dajnoki Krisztinát, a Debreceni Egyetem és a HSZOSZ Debreceni Klub által 2019. november 15-én rendezett Humánpolitikai Szimpóziumról. Meghallgattuk továbbá, Karácsony Péter és Szretykó György Urat, a HSZOSZ Győri, illetve Komárnói Klubjának megalakításával kapcsolatos előkészületekről.
A Közgyűlést követően, Elnök Úr zárt elnökségi ülést rendelt el.  

 

A HSZOSZ májusi könygyűlésének meghívója

"Eredményes volt a Humán Szakemberek Országos Szövetségének Közgyűlése, mint ahogyan a magunk mögött hagyott hónapok közös tevékenysége is. Szót ejtettünk az elhangzott beszámolókon túl, az Egyesületünk kommunikációs tevékenységének megújításáról, a "HSZOSZ Szakértői Névjegyzékével" kapcsolatos pályázati felhívás közzétételéről, a Tudástár folyamatos feltöltéséről, a HSZOSZ Díjakról és egy, ez év szeptemberi, határon túli Humán Konferencia előkészületeiről."

  

 

 


Nyomtatás   E-mail