Kegyeleti híreink

 

Dr. Krisztián Béla (1929 – 2023)

Elhunyt Dr. Krisztián Bélaa Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának címzetes egyetemi tanára. 
A HR szakma fejlődéséért tett kimagasló, korszakalkotó és iskolateremtő tevékenységéért 2023-ban posztumusz Szakmai Életmű Díjban részesült.

Rövid életút itt tekinthető meg . . .

 

Dr. Bittner Péter

A HSZOSZ elnöksége döntését követően (2018.02.27.) a HSZOSZ Közgyűlése elé tárta tudomásul vétel céljából (2018.05.29.). A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara az 55/2017-2018.(II.07.) GTK. KT határozatában támogatja a díj megalapítását. E határozatok alapján a HSZOSZ és a PE GTK MI a Dr. Bittner Péterről - halálát követően - elnevezett díjat megalapítja, tisztelegve, a HSZOSZ alapító tagja, elnökségi tag és a „Konzultatív Testület” tagja, továbbá kollégánk, tudományos munkássága előtt. A díj megnevezése:
                                                             „Bittner Péter HR Díj”
Emlékét örökre megőrizzük

 

Dr. Gajdos Jenő

2019.április 28-án volt 10 éve, hogy elhunyt kiváló Kollégánk, a HSZOSZ volt elnöke, dr. Gajdos Jenő. A 2019 szeptemberi veszprémi, jubileumi konferencián jelentettük be, hogy megemlékezünk Róla a síremléknél. Füsti Molnár Ágnes, Magyar István, Nádas János, Skopál István és Hegedűs Henrik helyezték el a megemlékezés virágait. A temetőben tett látogatásukon túl egy közös cikk is megjelent Magyar István és Hegedűs Henrik tollából a "Munkaügyi Szemlében" "In memoriam Gajdos Jenő" címmel. 

Emlékét örökre szívünkbe zártuk!

A cikk eléretősége . . .

 

Dr. Koltai Dénes (1947-2022)

Szomorúan értesültünk arról, hogy 75 éves korában elhunyt Dr. Koltai Dénes professzor emeritus, a Humán Szakemberek Szövetségének (HSZOSZ) alapító tagja. Koltai Professzor Úr, évtizedeken keresztül küzdött a baloldali értékekért, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásáért és szülővárosáért, Pécsért. Mindene volt a tanítás, ő alapította Pécsett, a Felnőttképzési és Emberi Erőforrásfejlesztési Intézetet (FEEFI), majd a PTE Felnőttképzési Karát, de rektorhelyettesként is szolgálta a Pécsi Tudományegyetemet. Munkásságát szeretett városa is elismerte, a pécsi közgyűlés Pro Civitate-díjat adományozott neki. A HSZOSZ tagjai, volt diákjai kedvelték szókimondó, humoros stílusa és hatalmas tudása miatt. A HR szakma fejlődéséért tett kimagasló, korszakalkotó és iskolateremtő tevékenységéért posztumusz Szakmai Életmű Díjban részesült Dr. Koltai Dénes professzor emeritus. A posztumusz díjat Dr. Koltai Zsuzsa adjunktus – a professzor úr leánya - vette át a Pécsi Tudományegyetemről. A díjat Prof. Dr. Dajnoki Krisztina HSZOSZ elnökségi tag, a Debreceni HR Klub elnöke és Prof. Dr. Berde Csaba professzor emeritus, a HSZOSZ Konzultatív testületének tagja adták át, 2023. november 28-án, Debrecenben. 

Nyugodj békében, Professzor Úr.

  

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa

Búcsúzunk Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsától, a HSZOSZ Örökös Tagjától, a HSZOSZ Felügyelő Bizottságának volt elnökétől és korábbi tagjától. Az Elnökség nevében Princzné Ördögh Katalin, a Szegedi HSZOSZ Klub vezetőjeként búcsúzott Tagtársunktól. A megemlékezés virágait elhelyezve, beszédében méltatta Zsuzsa szakmai életútját, amely szorosan összefonódott a HSZOSZ történetével.

Emlékét örökre szívünkbe zártuk!

 


Nyomtatás   E-mail